Díl 6: Dveře a zip stanu

Posledním krokem na této cestě je otázka našeho povolání a naší odpovědi. Mladí lidé zjistí, že láska je cesta, která má své etapy, a že nemají pospíchat, aby došli do cíle. Důležité je dospět do cíle, aniž bychom přeskočili některé úseky na cestě, a poznat pravou lásku. Láska, která je osobní, se konkrétně naplní v manželství. Proto období zasnoubení je mostem na cestě lásky k vzájemnému odevzdání se v manželství. Také kněžství a zasvěcený život jsou osobní odpovědí na tuto první lásku.
stan
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.