Díl 5: Střecha stanu

Tento díl prohlubuje téma morální dimenze člověka. Mladým lidem prezentujeme morálku ne jako přítěž, nýbrž jako pomoc na cestě. Rozpoznají morální dimenzi jako něco jim samotným vlastního a to, jak jejich činy působí na ně samotné a na ostatní vzhledem k tomu, že jejich skutky mohou být morálně dobré nebo morálně špatné. Na této cestě se budou zabývat hodnotou života a otázkou lidské důstojnosti.
střecha stanu
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.