Díl 4: Stanová lana

Při tomto kroku je důležité, aby mladí lidé poznali důležitost správné volby. Budeme je doprovázet, aby do hloubky prozkoumali obtíže spojené s rozhodnutím se pro to nejlepší pro sebe a s tím, jak hřích zraňuje srdce. Naučí se rozpoznat tato zranění z lásky a nástroje, jak jim lze předcházet, kterými jsou milost a ctnosti. Dobrou zprávou je, že zranění nejsou nezvratná. Bůh ve svém synu Ježíši Kristu je lékařem, který dokáže uzdravit tato zranění nejlepším lékem lásky.
stanová lana
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.