Díl 3: Stanové kolíky

Třetím krokem je uvažovat společně s mladým člověkem o svobodě. JÁ a TY spolu navazují vztah a mohou to udělat různým způsobem vzhledem k tomu, že jsme byli obdařeni svobodou. Příběh každého člověka musí být ještě napsán. Svoboda, kterou jsme dostali darem, musí být pěstována, formována a musí dozrávat, abychom – až vstoupí do hry – dokázali udělat něco hezkého z našeho života a z života ostatních lidí, protože po vzoru našeho Stvořitele opravdovou svobodu nacházíme v Lásce.
stanové kolíky
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.