Díl 2: Stanové tyče

Setkání s druhým člověkem, s „TY“, pomáhá našim mladým lidem, aby se lépe poznali a upevnili svou totožnost. Naučí se rozpoznat, že sexualita vypovídá o odlišnosti mezi mužem a ženou, která ovlivňuje celého člověka. Také citový rozměr je ovlivněn sexualitou. Mladí lidé se naučí rozeznat své city a začlenit je do systému lásky.
tyče ke stanu
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.