Citová a pohlavní výchova je důležité téma

Citová a pohlavní výchova mladých lidí nabývá v současnosti velkou důležitost. Je-li kvalitní, umožní mladým lidem odpovědět na povolání k lásce a vykročit ke šťastnému a odpovědnému životu. Na prvním místě se této výchovy musí co nejlépe zhostit rodiče, je to jejich právo a také povinnost. Rodičům v tomto úkolu pomáhá společenství církve a má být oporou i škola. Jsou dobře známy mnohé obtíže, které výchovu dětí ztěžují. Odpovědí má být vědomě přijatá odpovědnost za kvalitní a odpovídající pedagogické působení vychovatelů (rodičů, učitelů, kněží, katechetů) zvláště v oblasti výchovy k lidské lásce.

Realizace výzvy papeže Františka

Zde nabídnutý webový vzdělávací projekt spustila v srpnu 2016 Papežská rada pro laiky ve spolupráci se Španělskou biskupskou konferencí www.educazioneaffettiva.org. Česká biskupská konference rozhodla o jeho přeložení do českého jazyka. Program je realizací výzvy, kterou ohledně výchovy a speciálně výchovy citů formuloval papež František v Amoris laetitia (84, 259−290).

6 dílů výukových materiálů

Metodicky vypracovaný materiál je vhodný pro rodiče, učitele, kněze, animátory a katechety.
Výukový materiál je rozdělen do 6 dílů.
Každý díl obsahuje úvod k tématu pro lektora a jednotlivé lekce s materiálem pro lektora a s pracovními listy pro účastníky kurzu.